skip main navigation

Offices

1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo
105-8314 TEL:0570-783-280

Branch Offices

Eastern Japan

Tokyo Tatemono Sendai Bldg., 1-6-35, Chuo, Aoba-ku, Sendai, Miyagi
980-0021

Kanto

Sumitomo Fudosan Yaesu Bldg., 2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo
104-0028

Chubu

ADDiT Sakuradori, 1-3-7, Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi
460-8632

Kansai

Meiji Yasuda Seimei Sakai-suji Honmachi Bldg., 1-7-15, Minamihon-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
541-8568

Western Japan

Hiroshima Matoba Bldg., 1-3-6, Matoba-cho, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
732-0824

Distribution & Operations Dept. Support Center

TOKYO SUPPORT CENTER

UNIZO Yaesu Building, 2-4-1, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
104-0028 TEL:03-3275-8050

OSAKA SUPPORT CENTER

Meiji Yasuda Seimei Sakai-Suji Honmachi Building, 1-7-15, Minamihon-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan
541-8568 TEL:06-6271-1259

Training Offices

TOKYO TRAINING CENTER

1134-2, Gongendo, Satte, Saitama
340-0112 TEL:0480-43-7321

Card Center

CARD CENTER

3-17-2, Kikukawa, Sumida-ku, Tokyo
130-8548 TEL: 03-4330-1660

End of main content
Copyright© COSMO OIL MARKETING Co.,Ltd. All Rights Reserved